درصورت مشاهده هرگونه مشکل به ما اطلاع دهید. به یک نویسنده مجرب نیاز مند هستیم .

hosseintajik81@gmail.com

.......................................................................

درخواست هرگونه برنامه کامپیوتر و یا اندرویید پذیرفته میشود

.......................................................................

برای پیشرفت سایت به انتقاد و پیشنهاد شما نیاز مندیم.