حضرت پیامبر (ص) طبق روایاتی چند که محدثان اهل سنت از جمله در صحیح بخاری نقل کرده اند ، فرمود که : نجد شاخ شیطان است و فتنه ها از آن جا بر می خیزد. نجد همان شهری است که محمد بن عبدالوهاب در آنجا متولد شد و حرکت تفرقه آمیز خود را از آنجا آغاز کرد. از نجد است که وهابیت یعنی تروریسم و تکفیر برخاست.

در حدیثی از صحیح بخاری -که راوی آن عبدالله بن عمر، فرزند خلیفه دوم است-، آمده است که پیامبر (ص) فرمودند: "خدایا! منطقه شام را برای ما پر برکت نما! خدایا! منطقه یمن را برای ما پر برکت نما"!

گروهی که در آن جا حضور داشتند، گفتند که ای رسول خدا! و در منطقه نجد ما؟ (یعنی برای پر برکت شدن آن جا نیز دعا کن). پیامبر (ص) اعتنایی به درخواست این افراد نکرده و بعد از اصرار مجدد آنها، در مرتبه سوم اعلام کردند که آن جا جایگاه آشوب ها و زمین لرزه ها است و شاخ شیطان از آن جا نمایان خواهدشد.[1]