تقدیم به رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا

 

حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی )

 

 

مائیم همان نسل جمارانی ها 

 

مائیم قسم خورده چمرانی ها 

 

دلباخته پیر خراسانی ها 

 

با ارتش سردار سلیمانی ها 

 

کافیست کخ دنیا همه مهبوت شود 

 

تا منطقه انبار باروت شود 

 

بگذار دوباره عشق تبعید شود

 

بگذار مذاکرات تمدید شود 

 

تحریم بزرگ غری تشدید شود

 

پیمان امام عشق تجدید شود 

 

این نسل شکسته شاخ اهریمن ها 

 

جانم به فدای احمدی روشن ها

 

سرباز خمینی زمانیم همه 

 

در صدر خبرهای جهانیم همه 

 

آماده برای گفتمانیم همه 

 

با نرمش خویش قهرمانیم همه 

 

ما پیرو خط فکری عماریم 

 

با غرب اشداء و علی الکفاریم 

 

در مکتب ما شکست ناکامی نیست 

 

جز عشق وصیتی و پیغامی نیست 

 

شهرت طلبی شبیه گمنامی نیست 

 

در راس به جز نظام اسلا می نیست 

 

جز عترت و قر آن همه ناحق باشد 

 

پاینده ولایتی که مطلق باشد