نقی،نقی،نقی،نقی،نقی،نقی،نقی،نقی،نقی،نقی،نقی،نقی،

 

"نقی"
من یک گوشی در پیتی دارم که چند بار افتاده و پک و پهلویش شکسته است و چند بار هم چون توی بیمارستان روی زمین افتاده ، آن را شسته ام و صفحه اش خال خال شده .

البته تا حالا نتوانسته ام دلیل عقلی مناسبی پیدا کنم که گوشی جدیدی بخرم .

چون من معتقدم برای هر خریدی باید فاکتوری به امام زمان عجل الله ارائه بدهم !

 به هر حال تازگی ها این گوشی ام عادت جدیدی پیدا کرده : بدین صورت که بعضی وقتی ها که به کسی پیام می دهم ، بعد از سه روز گوشی می نویسد : پیام تحویل داده نشد !

این در حالی است که من سه روز است که با خودم می گویم فلانی چرا جوابم را نداد ؟ چرا تشکر نکرد ؟ چرا کتابم را نیاورد ؟ تازه گی ها فهمیده ام که اصلاً پیامم نرسیده !

می گویم شاید دعای من و تو هم به آسمان نرسیده !

اون وقت پشت خدا صفحه می گذاریم که چرا ما را محل نمی گذارد و جوابمان را نمی دهد !