به نقل از مارکا: 
رونالدینیو بازیکن اسطوره ای فوتبال جهان بر این باور است که انریکه هم اکنون شیوه فرانک ریکارد را در پیش گرفته است. 
وی در این خصوص گفت: شیوه بازی ای که انریکه در پیش گرفته است درست مانند همان روشی است که پیش از این ریکارد و گواردیولا انجام می دادند. 
از لحاظ شیوه بازیکنان، شخصیت، مالکیت توپ در زمین نمی توانیم هیچ تمایزی قائل شویم.