در حالی که اخراج مورینیو از چلسی در نظر بسیاری از کارشناسان فوتبال بریتانیا به منزله اخراج او از فوتبال جزیره بوده است، این بار شایعه مربیگری وی در تیم ملی انگلیس بر سر زبان‌ها افتاده است.

گاردین با طرح این موضوع آورده است: اتحادیه فوتبال انگلیس روز گذشته با وکیل مورینیو تماس تلفنی داشته و خبرنگار حوزه مربوط به تیم ملی فایل صوتی این مکالمه را در اختیار دارد. او مطمئن است که مورینیو از مربیگری در تیم ملی فوتبال انگلیس استقبال کرده و مذاکرات در سطحی جدی در حال پیگیری است.

دیلی میرر نیز معتقد است که مورینیو از مقامات فوتبال انگلیس پیشنهاد همکاری دریافت کرده اما از او خواسته‌اند در این رابطه صحبت نکند.