رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود : خداوند تبارک وتعالی از نور جمال علی بن ابیطالب هفتاد هزار فرشته آفریده است که برای او و دوستان آن حضرت تا روز قیامت استغفار می کنند . 
( بحار ج 275/39 )
امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه « حافظوا علی الصلوات و الصلوه الوسطی . بقره / 238 » فرمود : مراد از « صلوات » که خداوند فرموده آنها را حفظ کنید و حرمتش را نگه دارید ، محمد (ص)و امیر المومنین (ع) و فاطمه و حسن و حسین است و مقصود از « صلوه الوسطی » یعنی نماز وسط ، امیر المؤمنین ( ع) است . تفسیر برهان 231/ 1، ح 9
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : هر کس دوست دارد در جوار رحمت خداوند در خانه او ، یعنی بهشت قرار گیرد و از آتش دوزخ در امان باشد ، باید ولایت علی ابن ابیطالب علیه السلام را بپذیرد . امالی طوسی ، 295 ، ح 27 ، مجلس 11
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : کسی که خشنود می شود خداوند تبارک و تعالی تمام خوبیها را برای او فراهم کند ، باید ولایت علی علیه السلام و سرپرستی او را بعد از من قبول کند ، دوستان او را دوست داشته باشد و با دشمنان او دشمنی کند . بحار ،ج 55/27 ح 9.
ابن عباس به پیامبر صلی الله علیه و اله گفت : آیا گذشتن از آتش برگه عبور لازم دارد ؟ فرمود : بلی . سوال کرد : آن چیست ؟ پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : محبت و دوستی علی بن ابیطالب علیه السلام . مناقب ابن شهر آشوب ، 156/2 .