شهید حسین کمالی دهقان 

سلام بر مدافعان حرم حضرت زینب سلام الله علیها

سلام بر یاوران مهدی (عج)

سلام بر آنان که محو روز مرگی ها و تعلقات کوچه و شهر نشدند

سلام بر کبوتران گنبد امام حسین علیه السلام

و سخنی کوتاه دارم با جوانان امروز آنان که معتقداند شهدای دهه 60  جوگیر شدن و ...

شهدای امروز که در امتداد تاریخ گام نهادند خط بطلانی کشیدند به اینگونه گمانه ها

چرا که امروز جذابیت شهر فراتر از آن زمان است و آسایش و رفاه طلبی برای آنها مانع از رسیدن به کمال حقیقی نشد و راه جاودانگی را خوب شناختند و بسویش گام نهادند

ما که در غفلتکده دنیا دچار روز مرگی شده ایم چگونه به حقیقت وجودتان می توانیم راه پیدا کنیم و خود را از اینهمه زنگارها پاک نماییم !!!