نقی, هادی نقی, naghi, امام نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, امام نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, امام نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, امام نقی, imam naghi

نقی"

امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل فرموده است: هر کس شخص مسنّى را بخاطر پیرى او احترام کند خدا او را از ترس و وحشت روز قیامت در امان خواهد داشت.

 و نیز آن حضرت فرموده است: هر کس پیرى را که مویش را در اسلام سفید کرده است احترام کند خدا او را از وحشت روز قیامت در امان دارد.