السلام علیک یا امام نقی

امام رضا علیه السلام می فرمایند:

"هرکس بر مصائب امام حسین علیه السلام گریه کند خدا گناهانش را می آمرزد".[1][1] .همان.ص82.مستدرک وسائل الشیعه.ج10.ص