من رئال رو از تمامی تیم ها بیش تر دوست دارم

.

.

.

.

.

.

شماچی ؟


میتوانید در بالای صفحه در صفحه ی من در باره ی رئال نظر بدهید وجواب هم بگیرید .