سلام این مشکل شکار بیش از حد یوز ایرانی دیگه داره خطری میشه
 

چرا این کار ها رو میکنید. بیایید در باره ی یک حیوان استسنایی بیش تر بدانیم.

. . . . . . . . . . . . . . . .
وِیژگی های ظاهری

دارای سر کوچک، دست و پای بلند و کشیده، کمر باریک، سینه بزرگ، دم بلند و کلفت، گوش‌های کوچک و گرد، سطح بدن پوشیده از موهای نخودی رنگ تا زرد کم رنگ که در قسمت‌های زیرین بدن سفید می‌شود است. خال‌های کوچک، سیاه و توپر، دو نوار سیاه رنگ از گوشه چشم تا دهان (خط اشک) دارد. پنجه‌های آزاد با ناخن‌های غیرقابل جمع شدن آن یکی از مهمترین وجوه تمایز یوزپلنگ از سایر گربه سانان است. برای سریع دویدن تکامل یافته، بطوریکه سریعترین پستاندار خشکی جهان نام گرفته است. از 5000 سال پیش توسط انسان برای همراهی در شکار تربیت میشود.