شاهین نجفی

"لعنت خدا بر شاهین نجفی""

رسول خدا محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) :

 روزی شیطان در جلوی موسی (علیه السلام) ممثل شد پس موسی (علیه السلام) به شیطان گفت کدام گناهست که چون فرزند آدم مرتکب آن میشود تو بر او مسلط میشوی شیطان گفت وقتی که از خود راضی باشد و عملهای خیر خود را بسیار شمارد و گناهانش در چشم او اندک نماید. 

  عین الحیوة صفحه 182