اصفهانیه به دوستش میگه: زنم خیلی ولخرجه، هر روز کلی پول ازم میخواد... دوستش میپرسه حالا با این پولا چیکار میکنه؟! اصفهانیه میگه: نمیدونم، تا حالا بش ندادم!