هرچی سرد تر باهام رفتار کرد بیشتر از قبل بهش وابسته شدم...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کولرمونو میگم باباااا:-D:-D

 

چیه فک کردی فاز عشقی برداشتم؟:-P

 

ما از اوناش نیستیم بااا:-)